Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

8. august 2011: Vabaduspartei märgukiri kõrgema kohtuvõimu mittetoimimisest

Vabaduspartei juhatus saatis Riigikohtule ja Tartu Ringkonnakohtule märgukirja “Kõrgema kohtuvõimu mittetoimimisest Tartu maakohtu registriosakonna tegevuse näitel”.

Meie ühingu poolt 5. augustil saadud kogemus kinnitab, et Tartu Maakohtu registriosakonna tegevus ei vasta õigusriigi kohtuvõimule ning kahjustab kõrgemate kohtuinstantside – Ringkonnakohus, Riigikohus – autoriteeti. Registritöötajad on astunud üle mittetulundusühingute seadusest, ühingu põhikirjast ja ka kohtusüsteemi üldisest ülesehitusest.

Ringkonnakohus andis 14. märtsil 2011 välja määruse 2-10-62441, millega tunnistas meie ühingu 2010. aasta oktoobris valitud juhatuse seaduslikuks juhatuseks. Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse, jättes sellega Ringkonnakohtu otsuse jõusse. Registriosakond kandis juhatuse Ringkonnakohtu lahendi põhjal 6. juulil registrisse, andes selgituseks: “kohtulahend kuulub täitmisele. Kanne 18.10.2010.a avalduse kohta on tehtud 06.07.2011. Asja menetlus viibis edasikaebamise tõttu.” (kiri 07.07.)

Ent 5. augustil asendas registriosakond selle juhatuse teise vastu, mis moodustati Ringkonnakohtus kaotanute poolt tänavu aprillis läbiviidud suurkogul, omamata kohtulahendite põhjal sissekantud juhatusega järjepidevuslikku seost.

Juhul kui Ringkonnakohtu märtsi määrus on autoriteetne, siis ei saa olla aprilli suurkogu kokku kutsutud seaduslikult (rääkimata kandeavalduse teistest puudustest, mida samuti 13.07. määruses ei mainita).

Registriosakond tegi kõrgemate kohtuinstantside lahendeid eirava ebaõige kande isegi hoolimata sellest, et juhatus esitas talle kirjalikus vormis need vead, mis oleksid pidanud menetluse jätkamise välistama. (Lisad)

Kannet ettevalmistavalt koostas registriosakond 13. juulil puuduste kõrvaldamise määruse, kuhu kirjutas õigusrikkumise kavatsuse vastu suunatud ametlikku protseduuri tõkestavalt: “Käesoleva kohtumääruse peale ei saa edasi kaevata”. Seetõttu saatis meie ühing 27. juulil Tartu Maakohtu registriosakonnale (koopia: justiitsministeerium) vabas vormis avalduse, et 14.04. suurkogu põhjal kandeavalduse menetlemine lõpetataks; sellele avaldusele ei ole vastust tulnud.

Registriosakonna põhjendus oma käitumisele on: “Kuna registriasja menetleja on oma töös sõltumatu, samuti lähtudes kohtu registriosakonna kodukorra § 25 lg 3 ja 4, ei saa teine töötaja kommenteerida ega hinnata tema poolt tehtud määruse sisu” (kiri 21.07.) ja “registriosakonna muu töötaja, kes ei menetle dokumente, ei saa dokumentide üle otsustada ning selle kohta sisulist infot anda (alus kohtu registriosakonna kodukorra § 25 lg 4)” (kiri 02.08.).

Seega on tekkinud ebanormaalne olukord, kus Ringkonnakohtu ja Riigikohtu lahendite põhjal ametis olev juhatus puudub kandest ning Tartu Maakohtu registriosakonna kandemääruse põhjal on juurde tekitatud teine juhatus.

Tegemist on probleemiga, mis võib toota palju juriidilist segadust, seda mitte ainult meie ühingu, vaid pretsedenti loovana ka 1., 2. ja 3. kohtuastme hierarhia, seega kogu kohtusüsteemi suhtes.

Palume teostada antud juhtumi suhtes järelvalve ja tagada õiguskorra toimimine.

Lugupidamisega,
Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatus Ringkonnakohtu 14.03.2011 lahendi ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendi põhjal

2 kommentaari »

2 kommentaari on “8. august 2011: Vabaduspartei märgukiri kõrgema kohtuvõimu mittetoimimisest”

  1. 1 mats ütles august 10th, 2011 kell 17:33:

    Kui partei soovib tulevikus võimule siis on siin sobiv võimalus segadust võimalikult laialt tutvustada (mitte jätta ainult siia kodulehele)ja pakkuda lahendusi: “Kui meie partei võimul oleks siis lõpetaksime sellised korralagedused järgmiselt…..”

  2. 2 mait ütles august 11th, 2011 kell 01:07:

    On juhtunud nii, et ebameeldiva kohtulahendi jõustumist venitav kaotanu tõukas kohtuasja ülemastmesse, astus seejärel sammud, mis jõus kohtulahendi korral oleksid kehtetud, vormistas endale sobivad dokumendid ja register pööras tulemuse tema kasuks – astudes sellega peale kõrgemate kohtuinstantside lahenditele. Kahjuks ei oska öelda, mis osa on sellise jama juures riigikorraldusel, kuid ilmselt on säärane praak võimalik ka mujal kui Eesti. Kas tuleb ka laiem tutvustamine, otsustab juhatus mõne aja pärast. Selge see, et iga partei peab võimul olles tagama õigusriigi toimimise ja kui praegune veider skeem peaks jõusse jääma ja omandab pretsedendi tähenduse, saavad registri heakskiidu leidnud nipile (saata kaebus
    kõrgemasse kohtusse ja vormistada sellal uued dokumendid registrisse) tugineda ka edaspidised registrivaidlused. Neid võib siis tulla aga palju, see oleks nagu mingi pandora laeka avamine.


Kommenteeri