Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

Erakonna ajalugu

Erakond loeb ennast 5. oktoobril 1921. aastal asutatud ja K. Pätsi, J. Uluotsa, O. Tiefi jt. poolt juhitud Põllumeeste Kogu ning nõukogude okupatsioonivõimu poolt vägivaldselt likvideeritud samanimelise erakonna õigusjärglaseks.

1992. aastal said erakonna taastajad volituse eksiilis asuvatelt okupatsiooni-eelsetelt veel elusolevatelt erakonna juhatuse liikmetelt. Põllumeeste Kogu taastati Eestis 12. aprillil 1992 ning registreeriti ametlikult erakonnana 21. oktoobril 1992.

1992. aasta Riigikogu valimistel kogus Põllumeeste Kogu 13 356 häält (2,91 %).

PK liige Hando Kruuv astus samal sügisel Toompeal resideeruva Riigikogu õiguspärasust mittetunnustava Eesti Vabariigi järjepidevusvalitsuse (nn Nõmme valitsus) liikmeks sotsiaal- ja siseministri ametikohal.

1995. aasta Riigikogu valimistel osales Põllumeeste Kogu valimisliidus “Koonderakond ja Maarahva Ühendus”, mis võitis valimised 174 248 häälega (32,23 %). Riigikogu võimuliitu kuulus kaks PK parlamendisaadikut, erakonna esimees Eldur Parder ja Ülo Peets. Erakonnal olid ainelised võimalused kontori pidamiseks, toimis ka aktiivne keskjuhatus.

1998. aastal valiti 33-liikmeline volikogu ning erakonna esimees Aleksander Einseln, erukindral, endine kaitsejõudude juht, kelle autoriteedi mõjul täienes erakond rohkem kui 500 liikmega. Põllumeeste Kogu ühendas endaga ka väikeerakonna Eesti Kodu. Kavandati ühinemist Arenguparteiga, et koos minna 1999. aasta Riigikogu valimistele.

Erakonna poliitilise edenemise halvas Einselni lahtikangutamine esimehe kohalt 1998. aasta lõpus, tema asemele pandi tagasi Eldur Parder. Põllumeeste Kogu läks valimistele nõrgestatuna ja üksikuna, kogudes kõigest 2421 häält (0,5 %).

4. augustil 2002 ühines Põllumeeste Koguga Konservatiivide Klubi. Uueks nimeks võeti Rahvuslik Konservatiivne Partei – Põllumeeste Kogu (RKP-PK) ja erakonna esimeheks valiti Mart Helme.

16. novembril 2002 otsustas RKP-PK erakorraline suurkogu liituda ka Eesti Iseseisvusparteiga, et koos minna 2003. aasta Riigikogu valimistele. Uue partei nimeks pidi saama Rahvuslik Konservatiivne Iseseisvuspartei – Põllumeeste Kogu (RKIP-PK).

Ühinemisprotsess katkes, kuna Einselni pürgimused nurjanud jõud hoidsid ära ka Konservatiivide Klubiga Sinuraha kiirlaen seotud juriidilised toimingud. Uue erakonna teke jäi notariaalselt registreerimata, Mart Helme ja konservatiivid heideti erakonnast välja, esimehe kohusetäitjaks määrati Lembit Blauhut. Riigikogu valimistest jäädi kõrvale.

2005. aastal valiti erakonna esimeheks Tõnu Ojamaa.

3. jaanuaril 2006 kirjutas Põllumeeste Kogu koos Eesti Demokraatliku Partei ja Eesti Iseseisvusparteiga alla rahvuslike erakondade ühinemisleppele, et minna ühise erakonnana 2007. aasta Riigikogu valimistele. Põllumeeste Kogu ohjavad isikud võtsid juba sama kuu lõpus leppelt oma allkirja tagasi ja ühinemine ebaõnnestus.

28. aprillil 2006 sõlmis Põllumeeste kogu koostööleppe erakonnaga Isamaaliit.

9. oktoobril 2006 alustas Põllumeeste Kogu koostööläbirääkimisi ühinemiseks ning ühiselt valmistele minekuks Eesti Rohelise Erakonnaga. 15. oktoobril 2006 pakkus Isamaa ja Res Publica Liit, mis oli suvel moodustunud kahe parlamendierakonna ühinemise teel, Põllumeeste Kogule aga omakorda uue ühinemislepingu.

Pärast kummagi ettepaneku kaalumist allkirjastas Põllumeeste Kogu 25. oktoobril 2006 ühinemislepingu siiski IRL-iga. 8. detsembril moodustati IRL-is Ühendus Põllumeeste Kogu (mis tegutseb tänaseni).

Põllumeeste Kogu liikmed osalesid 2007. aasta valimistel IRL-i nimekirjas, kuid Riigikokku ei pääsenud. 30. augustil 2007 peatas Põllumeeste Kogu liitumise IRL-iga.

16. aprillil 2008 võttis Põllumeeste Kogu suurkogu vastu lõpliku otsuse loobuda liitumast IRL-iga. Erakonna esimeheks valiti Rein Koch.

2008. aasta alguses plaanisid Põllumeeste Kogu, Eesti Demokraatlik Partei ja Eesti Iseseisvuspartei uuesti ühinemist. Ühinemiskatse jooksis 6. mail 2008 ummikusse.

Et minna ühiselt europarlamendi valimistele, sõlmiti seejärel siiski Libertas Eesti Erakonnaga (endine Demokraatlik Partei) koostööleping. Selle põhjal otsustas erakond 4. märtsi 2009 suurkogul võtta uueks nimeks Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu (EVP-PK).

Ühinemisest ei tulnud midagi välja ning Põllumeeste Kogu osales europarlamendi valimistel kahe kandidaadiga (Mart Niklus, Kalju Mätik), kogudes 612 häält (0,15%).

24. novembril 2009 kirjutasid Põllumeeste Kogu ja ERSP taasasutav grupp alla ühinemislepingule, mille põhjal moodustus jaanuaris 2010 erakonnas ERSP ühendus. Liitujad tõid kaasa poliitilise elavnemise ja käivitati kampaaniatoimkond, et olla edukas 2011. aasta Riigikogu valimistel.

12. juuni 2010 suurkogul valiti erakonna esimeheks Valdo Paddar ja peasekretäriks Leho Lamus. Juulis tagandati Paddari, Ojamaa ja Kochi ühistööna Lamus ametist ja teatati otsusest jääda valimistest kõrvale, augustis tühistati kokkulepe ERSP-ga ja selle liikmed kustutati seadusevastaselt erakonna nimekirjast.

16. oktoobri 2010 kiirlaen suurkogu valis uueks esimeheks Leho Lamuse. Ent Lamuse juhatus sai ametliku tunnustuse alles pärast Riigikogu valimisi Kiirlaen, Tartu Ringkonnakohtu 14. märtsi 2011 lahendiga, mistõttu puudus võimalus valimistel osaleda.