Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

18. aprill 2011: Vabaduspartei korrastas liikmeskonda

Vabaduspartei juhatus tegi ka järeldusi Eesti parlamendivalimistest kuu aega tagasi. Analüüsiti meetodeid, millega poliitkartell suutis ära hoida rahvusliku jõu esiletõusu. Üks ohvritest oli ka Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu, mille juhatust hoiti “dr Kochi grupi” poolt kunstlikult erakonna juhtimisest eemal. See grupp nurjas mullu suvel erakonna valimiskampaania, koostas toimikuid erakonna siseasjadest ja tassis neid Kaitsepolitseisse.

Poliitkartelli tellimust täites toetuti kummalisel kombel Lenini-Stalini poliitilisele pärandile, see tipnes ERSP ühenduse likvideerimisega ENSV 1978. aasta võõrsõnade leksikoni marksistlik-leninlikust määratluse põhjal: “fraktsioon – partei rühm parlamendis; partei peajoonega mittenõustuv rühmitis parteis”. Erakonnaregistri lünka ära kasutades tekitati totaalne segadus liikmeskonna fikseerimisel. Teatades, et “ei ole mingit peajoonega mittenõustuvat rühmitist mõistlik EVP–PK ridadesse tekitada”, kustutas dr Koch omakäeliselt kõik sel aastatuhandel erakonnaga liitunud inimesed eesotsas Tiit Madissoniga nimekirjast. Erakonna vanuselist koostist arvestades olid need pea ainsad selgete elumärkidega isikud selles erakonnas. Sellega välistati Vabaduspartei osalemine valimistel.

Vabaduspartei juhatus kutsus aru andma viis leninliku hääletusega seotud isikut: Rein Koch, Hando Kruuv, Tõnu Ojamaa, Ormes Tamm, Aarne Toomsalu. Eelmiste, 2007. aasta Riigikogu valimiste ajal kuulusid kolm neist Isamaa ja Res Publica Liitu. Motiivide kohta selgitusi ei saadud ja nad heideti erakonnast välja. “Loodame, et leiad Eesti poliitikamaastikul – või mõnes teises vallas – endale rakendust,” saatis erakonna juhatus nn isamaaliitlastele kaasa head soovid.

1 kommentaar »

1 kommentaar on “18. aprill 2011: Vabaduspartei korrastas liikmeskonda”

  1. 1 Nimi Mats ütles juuli 9th, 2011 kell 20:28:

    Väga põnev! Kas kusagil on põhjalikumalt kirjas milles lahkarvamised seisid? Loomulikult tahaks ära kuulata, lugeda, mõlema poole seisukohti.
    Kuidas tulevikus vältida või vähendada selliseid väljaviskamisi?


Kommenteeri