Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

12. august 2011: Vabaduspartei juhatuse ettepanek registritoimingute kohta

Adressaat: Hando Kruuv, Rein Koch, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa, Valdo Paddar, Ants Seim, Ormes Tamm, Aarne Toomsalu (Tartu Maakohtu registriosakonna tahtel registrisse kantud juhatus)

Koopia: Riigikohus, Tartu Ringkonnakohus, Justiitsministeerium, Õiguskantsler, Tartu Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Harju Maakohtu registriosakond

Ettepanek

Tõdeme teie teate “Teade Äriregistri muudatustest” tõelevastavust – te olete tõesti asunud Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal erakonna juhatuse liikmeteks kantud isikute, samuti mitmete muude isikute nimesid registrist kustutama.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teie kustutamisaktsiooni väidetav alus – liikmete tagaselja väljaheitmine erakonnast – on mittetulundusühingute seaduse jäme rikkumine.

Samuti on säärane repressiivne protseduur täielikus vastuolus erakonna põhikirjaga.

Asjaolu, et süülise käitumise tingimused rajas teie jaoks Tartu Maakohtu registriosakond, ei vabasta teid mingil moel vastutusest oma käitumise pärast.

Eeltoodust lähtuvalt teeme teile ettepaneku pöörduda seaduskuuleka käitumise juurde.

Omapoolse hea tahte märgina oleme nõus loobuma teie käesoleva õigusrikkumise suhtes õiguslike sanktsioonide algatamisest, juhul kui taastate koheselt registris erakonna liikmete nimekirjast kustutatud isikute nimed.

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatus Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal

1 kommentaar »

1 kommentaar on “12. august 2011: Vabaduspartei juhatuse ettepanek registritoimingute kohta”

  1. 1 Mats ütles august 12th, 2011 kell 20:31:

    Õigusriigis peaks olema võimalus iga ametniku või inimese peale kaevata kui ta seadust ei täida ja kaebuse alusel (pärast kontrolli) tuleks vastav tegelane kergemal juhul vallandada ja tekitatud kahjus sisse nõuda. NLiidus oli komme, et ametnik tõlgendas seadust oma südametunnistuse ja saadud pistise suuruse järgi.


Kommenteeri