Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

9. mai 2011: Tartu soosib edasi kommunismi kuritegude ülistamist, minister Laar vaikib

Tartu linn andis loa pidada 9. mail Eesti anastanud Punaarmee pooldajate võidupüha-bakhanaali Raadi punamemoriaali juures. Mõned tunnid hilisemaks kavandatud Raadile kallatud punaterrori ohvritele pühendatud mälestusmiiting luba ei saanud. Linn põhjendab keeldumist asjaoluga, et “üritusele politsei poolset kooskõlastust ei antud”.

“Seoses sellega, et Lõuna Prefektuur on varasemalt saabunud taotluse ja sellele lisatud materjali läbivaatamisel kooskõlastanud avaliku ürituse toimumise 09. mail 2011 Tartu linnas, Raadi pargis Teise maailmasõjas langenute mälestuspäeva tähistamiseks, siis puudub Lõuna Prefektuuril seaduslik alus samal ajal ja samas kohas MTÜ Kristlik Hoolekanne ja Haritus poolt läbiviimiseks planeeritud avaliku ürituse (mälestusmiiting punaarmee ja NKVD ohvrite mälestuseks) toimumisele kooskõlastuse andmiseks,” annab teada Lõuna Prefektuuri Tartu politseijaoskonna juht leitnant Kaja Suur.

Politseijuht Suur valetab

Abilinnapea Jüri Sasi kinnitas alles paar päeva tagasi, et mõlemad – nii kommunistide kui ka eestlastest ohvrite järeltulijate taotlus – on korraga politseis menetlemisel ja kumbki ei ole saanud luba. Millises järjekorras need laekusid Tartu kultuuriosakonda, ei tohiks politsei tööd häirida.

Teisalt peab politseijuht olema matemaatikas väga nõrk, kui peab miitinguid ühel ajal toimuvaks. Anastajate miiting lõpeb kell 15. Ohvrite miitingu algus kell 16 pakuti välja just selle arvestusega.

Mart Laar ei ole midagi vastanud

Teiste seas on hämmingus ka Isamaa ja ResPublica Liidu Tartu piirkonna poliitikud. Nad oletavad, et politsei pole kuulnud, et Reformierakonna ja IRL võimalikus Tartu koalitsioonileppes on sees punkt, et toetatakse politseid, abipolitseinikke ja Kaitseliitu. Vahepealsetel aastatel sellist punkti polnud. “Ega ikka ei toeta küll, kui asjad kipuvad olema nii, nagu näha,” lubatakse IRL poolelt.

IRL ridadesse kuuluvat kaitseminister Mart Laari informeeriti juba aprilli keskel ohust, et Tartu kavatseb 9. mail lubada punamiitingut. Raadi memoriaal kuulub Laari haldusalasse. Ministrile selgitati bakhanaali vastuolu Sõjahaudade kaitse seadusega, mis võeti vastu Jaak Aaviksoo eestvõttel aastal 2007. Mart Laaril soovitati metsavendade haudadel trampimine ära hoida, kuid ta ei reageerinud.

Raadil asub 1975. aastal püstitatud kommunistlik kompleks, mis on Stalini ajal veoautodega kohale toodud Tiksoja metsavendade põrmudel.

Ole esimene kommenteerija »

Kommenteeri