Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

31. august 2011: Vabaduspartei: Liikmete tagaselja kustutamine on seaduserikkumine

Adressaat: Hando Kruuv, Rein Koch, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa, Valdo Paddar, Ants Seim, Ormes Tamm, Aarne Toomsalu (Tartu Maakohtu registriosakonna tahtel registrisse kantud juhatus)

Koopia: Riigikohus, Tartu Ringkonnakohus, Justiitsministeerium, Õiguskantsler, Tartu Maakohus, Tartu Maakohtu registriosakond, Harju Maakohtu registriosakond, registrist kustutatavad Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu liikmed

Hoiatame, et liikmete tagaselja kustutamine on seaduserikkumine

Väljendame erakonna juhatusena (tegutsemise alus Tartu Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendid) hämmastust, mismoodi te kohtlete erakonna liikmeid.

Teie vajadus korraldada suurkogu, kus kohendada ja legitimiseerida oma õigusliku aluse äärmist puudulikkust, on võtnud kuidagi liiga paanilise vormi. Tuleb vormistada järjekordseid alamale kohtuinstantsile meelepäraseid dokumente, kuid ka pärast 8. augusti repressiooni ei tekkinud veel eeldusi pidada “ohutut” suurkogu, kus teil oleks häälteenamus.

8. augustil kustutasite erakonna nimekirjast 4 isikut. Pärast meie märgukirja 8. augustist ja selle lisa 12. augustist, milles selgitati teie tegevuse ebaseaduslikkust, väljaheitmine ajutiselt pidurdus, ent jätkus taas 28. augustil.

Väidetavalt olete 28. augustil liikmete tagakiusamises omavahel grupina kokku leppinud (Lisa). Seda fakti tõendavad ka teie poolt viimastel päevadel erakonna liikmetele saadetud kirjad seadusevastaste nõudmistega (näiteks nõuate liikmetelt uue liikmeankeedi täitmist, vastasel juhul ähvardades kustutamisega ja täitmise korral asudes liikmelisust kaaluma, mis on sisuliselt sama).

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et mitte keegi ei ole vaidlustanud 6. juulist 2011 registrisse kantud juhatuse legitiimsust, mistõttu teil puudub põhjus erakonna nimekirjas olevaid liikmeid üle anketeerida. Pealegi on liikmed täitnud juhatuse kehtestatud ankeedi ja selle alusel ka registrisse kantud. Seadus ei sätesta ankeedile erinõudeid, mida pole täidetud.

Kuivõrd teie uusim trikk vaidlustab otseselt eelmise juhatuse volitusi, siis seeläbi vaidlustate ka Ringkonnakohtu ja Riigikohtu tegevust (14.03.2011 ja 13.06.2011 lahendeid). Seega kattub teie ja Tartu Maakohtu registriosakonna positsioon – üleastumine kohtuhierarhiast; viimast ei ole aga mitte ükski instants peale registriosakonna enese õigeks pidanud.

Tagaselja registrist kustutatud liikmete “uuele lainele” väidate (8. augusti omadele ei väitnud sedagi), et ohvreil on “õigus pöörduda Erakonna Aukohtusse või ka Suurkogu poole ja ka seaduslike organite poole”.

Esiteks – teil on õigus, et teiega ei ole seotud seaduslikke organeid. Ehkki saite Tartu maakohtu registriosakonna tahtel 5. augustil kantud registrisse kui ühingu juhatus, toimus see kõrgemate kohtuinstantside lahendeid eirates. Registriosakonna tegevus ei muuda teie organeid seaduslikuks, enne kui riiklikult tekib uus õiguskord, mis aktsepteerib selle kande skeemi pretsedendi õiguses. Täna seda pole juhtunud.

Teiseks – Mittetulundusühingute seaduse ja ühingu põhikirja järgi on liikme esmane õigus osa võtta juhatuse koosolekul teda personaalselt puudutava punkti arutelust (nt ühingust väljaheitmine), alles sellele järgneksid aukohus ja suurkogu. Kuna te kustutate liikmeid tagaselja, rikkudes jämedalt ja teadlikult seadust, jääbki liikme ainsaks sammuks oma õiguste kaitsel pöördumine “seaduslike organite poole”.

Seetõttu pöörduvad liikmed järjest oma probleemidega, mis te neile olete tekitanud, meie (ehk juhatuse) kui seadusliku organi poole. Samas oleme me registriosakonna omavoli tõttu tegutsemises takistatud; seetõttu koondame kuriteoepisoodide kohta materjale, et esitada need juhtumi lahendamiseks ja süüdlaste karistamiseks tegusamatele seaduslikele (õiguskaitse)organitele.

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatus Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal

 

Lisa

Tartu maakohtu registriosakonna tahtel tegutseva juhatuse tegevusest

1) 5. augustil registrisse kantud juhatuse ettepanek “ebasobivatele” liikmetele
Palun saatke oma Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu liitumisankeet veelkord, et saaksime aluse Teie Äriregistris registreeritud erakonnaliikmeks olekule. Lihtsaim viis seda teha on www.vabaduspartei.org/liitumine

2) Erakonna liikme vastus
Lpg Hr. Padar
Tuletan teile meelde, et valeandmete pahatahtlik levitamine,inimeste iskuandmete ebakorrektne käsitlemine ning ära kasutamine ja tahtlikult vale info levitamine on seadusega karistatav. Kui te seda jätkate olen sunnitud tegema avalduse õiguskaitse organitesse.

3) 5. augustil registrisse kantud juhatuse esimehe vastus
Vastavalt juhatuse otsusele 28.augustist 2011 esitasin Teile palve, mille vastusest loen üheselt, et olete teadlik Põhikirja III 9 punkti kohaselt oma kohustustest ja õigustest. Kuna seda Te aga ei järgi, siis osutute liikmeskonnast kustutatuks. Vastava otsuse peale on Teil õigus pöörduda Erakonna Aukohtusse või ka Suurkogu poole ja ka seaduslike organite poole.

Ole esimene kommenteerija »

Kommenteeri