Vabaduspartei / Põllumeeste Kogu veebilehte toimetab Ringkonnakohtu 14.03.2011 ja Riigikohtu 13.06.2011 lahendite põhjal tegutsev juhatus

22. juuli 2011: Vabaduspartei asub taastama erakonna piirkondlikku struktuuri

Reedel, 22. juulil kutsuti kokku Tartu piirkonna ja Tartumaa piirkonna kogu koosolek, kus moodustati kummagi piirkonna uus juhatus.

Tartumaa piirkonna juhatus: Erki Kangro, Erger Mihkels, Kaspar Rammo (kontaktisik, kaspar.rammo@vabaduspartei.ee).

Tartu piirkonna juhatus: Mait Raun (kontaktisik, mait.raun@vabaduspartei.ee), Risto Teinonen, Innari Toome.

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatus otsustas alustada erakonna piirkondade taastamist. 1998. aastal, esimees Aleksander Einselni ajal olid piirkonnad olemas, nende esindajatest moodustati 33-liikmeline volikogu. Järgnevalt tagandati Einseln ametist ja erakond tasalülitati.

Väljavõtteid erakonna põhikirjast:
4.2.1 Igas maakonnas /nb! erakond lähtub EW haldusjaotusest/, Tallinnas ja Tartus moodustatakse Erakonna piirkond.
4.2.3 Piirkonna kogu valib oma liikmete hulgast salajasel hääletamisel kaheks aastaks 3–9-liikmelise juhatuse.
4.2.4 Piirkonna kogul on õigus teha piirkonna otsuseid, mis peavad vastama erakonna põhieesmärkidele, aga võivad erineda juhtkonna otsustest.
3.3 Erakonna liikmeks võetakse isiku kirjaliku avalduse alusel Erakonna piirkonna kogu juhatuse, selle puudumisel Erakonna juhatuse poolt.
4.1.4 Ühendus /erakonna algüksus/ registreeritakse ainult ühe piirkonna juurde ja on selle piirkonna juhatuse ees aruandekohustuslik.
4.8.1 Volikogusse kuuluvad Erakonna juhatuse, järelvalvetoimkonna ja aukohtu esimehed ning kaks volinikku igast piirkonnast.

Koosolekule pääsemise eelduseks on, et peab olema erakonna liige – vaatlejad ei ole oodatud. Liitumiseks tuleb täita ankeet http://www.vabaduspartei.ee/liitumine Liikmeks saab astuda ka kohapeal või saates juhatusele ankeedi e-kirjaga juhatus@vabaduspartei.ee

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatus

Ole esimene kommenteerija »

Kommenteeri